Zgodovina Knjižnice

Domov / Zgodovina Knjižnice

Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice, je osrednja knjižnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Poleg osrednje knjižnice v Slovenskih Konjicah sodijo pod okrilje zavoda še tri krajevne knjižnice: Loče, Vitanje in Zreče.

Začetki delovanja knjižnice v Slovenskih Konjicah segajo že v obdobje pred vojno in se nadaljujejo v povojno obdobje, ko je knjižnica delovala pod okriljem prosvetnega društva s prostovoljci v takratnem Mladinskem domu. Po izgradnji Kulturnega doma se je preselila v njegove prostore, kjer se nahaja še danes.

Uradno je bila ustanovljena 1962 leta z odlokom Skupščine občine Slovenske Konjice kot samostojna kulturna ustanova.

Leta 1978 sta v knjižnici začeli delati dve redno zaposleni strokovni delavki. Poleg izposoje knjig so se pričele izvajati tudi dodatne dejavnosti knjižnice kot so ure pravljic za otroke, plesne vaje, literarni večeri za odrasle in druge prireditve.

Leta 1982 je knjižnica zaradi premalo zaposlenih izgubila samostojnost in se priključila k takratni Delavski univerzi, v sklopu katere je ostala vse do leta 2000, ko se je vključila v novo ustanovljen Zavod za kulturo.

Leta 2003 je knjižnica Slovenske Konjice dobila prizidek in s tem nove, dodatne  prostore. Skupna površina znaša 450 m2.

Krajevna knjižnica Loče je v letu 2007 dobila večje adaptirane prostore in ustreza normativom za krajevno knjižnico. Svojo dejavnost izvaja na 120 m2. Krajevna knjižnica Zreče od leta 2013 deluje na 80 m2, Krajevna knjižnica Vitanje od leta 2015 na 90 m2, a dolgoročno za obe potrebujemo večje prostore, ki bodo ustrezali  normativom za krajevno knjižnico.

V skladu z zakonom o knjižničarstvu se je leta 2003 Zavod za kulturo preoblikoval v javni zavod Splošna knjižnica Slovenske Konjice (v nadaljevanju JZ SK) z notranjo organizacijsko enoto – Center za kulturne prireditve. Leta 2009 je bil z odlokom zavodu priključen še Turistično informacijski center.

Danes je Splošna knjižnica Slovenske Konjice osrednja knjižnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Knjižnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih programov bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki – ne glede na starost, narodnost in interese – najdejo v njej nešteto možnosti za preživljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Obisk knjižnice in njenih storitev se povečuje, še zlasti virtualni obisk spletnih okolij in elektronskih zbirk podatkov, ki ga knjižnica omogoča z oddaljenim dostopom. Tako ostaja povezana z ljudmi in okolico, svet v malem za velike in male vedoželjneže.

Povezave

Informacije