Svet zavoda

Domov / Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja sedem članov:

– štirje predstavniki ustanovitelja, od teh je en predstavnik turističnih društev ali ponudnikov turističnih storitev v Občini Slovenske Konjice,

– en predstavnik delavcev zavoda,

– en predstavnik uporabnikov knjižnice, ki ga predlaga aktiv knjižničarjev občine,

– en predstavnik, ki ga predlaga Zveza kulturnih društev Občine Slovenske Konjice.

 

Svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje 5 let in sicer od 28.12.2019 do 28.12.2024. Je najvišji organ upravljanja, v navedenem mandatnem obdobju ga vodi predsednica Ana Miličević.

Predstavniki ustanovitelja:

  • Maja Furman, podpredsednica
  • Luka Juhart
  • Irena Vozlič Stjepčević
  • Marija Helena Lojen

 

Predstavnik delavcev zavoda:

  • Ana Miličević, predsednica

 

Predstavnik uporabnikov knjižnice:

  • Andreja Obrul

 

Predstavnik kulturnih društev Občine Slovenske Konjice:

  • Milan Lamovec

Povezave

Informacije

Skoči na vsebino