Projekt ” Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 “

Javni razpis je namenjen vključitvi ciljne skupine brezposelnih in neaktivnih v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture. 

Namen in cilj:

  • povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na področju kulture;
  • zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh področjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;
  • vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;
  • zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;
  • povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe in
  • usposabljanje s prenosom znanj preko sodelovanja oseb iz ciljne skupine.

Vrednost financiranja projekta: 24.000,00 EUR za dve vključeni osebi za dobo enega leta.

https://www.eu-skladi.si/