Projekt “Odprto učno okolje za vse generacije”

Projekt

ODPRTO UČNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE

Prijavitelj: VRTEC SLOV. KONJICE

Partnerji: FIJAVŽ UROŠ TRANSPORT D.O.O., KRAJEVNA SKUPNOST STRANICE, SPLOŠNA KNJIŽNJICA SLOVENSKE KONJICE, KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ, DRUŠTVO KARTUZJANSKA KONJENICA ŠPITALIČ.

Glavne aktivnosti in cilji:

  1. Geomantična analiza in Platforma odprtega učnega okolja ter zelenega turizma
  2. Vzpostavitev 3 odprtih učnih okolij
  3. Izobraževanja za vzgojitelje in učitelje, turistične vodnike in krajane (3 sklopi)
  4. Mednarodna konferenca in predstavitve

 

Operacija vzpostavlja odprto učno okolje za vse generacije, za domačine in obiskovalce, ki nudi oblike povezovanja in globljih doživetij narave in okolja ter vnaša vsebine dediščine bližnjega okolja v vrtce in šole. V okviru operacije s programi gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine razvija socialno funkcijo gozda.

S celostno  obravnavo naravne in kulturne dediščine območja uvaja v vrtce in šole poučevanje obveznih učnih vsebin skozi naravno in kulturno dediščino. Z vključevanjem staršev in drugih krajanov povezuje vse generacije v procesih medgeneracijskega učenja in aktivne skupnosti ter navaja na zdrav življenjski slog in ozaveščenost o pomenu dediščine. Z usposobljenimi turističnimi vodniki in s pripravljenimi programi sproščanja in revitalizacije v naravi ter poglobljenega doživljanja kulturne dediščine nudi domačinom in obiskovalcem avtentična presežna doživetja.

Namen projekta je spodbuditi razvoj na območjih KS Špitalič in KS Stranice z opolnomočenjem skupnosti za trajnostni razvoj, prepoznavanje priložnosti za razvoj dejavnosti in podjetništva ter oživitev odmaknjenih krajev.

 

Geomantična analiza in Platforma odprtega učnega okolja ter zelenega turizma

V projektu bodo na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih virov in dediščine območja urejene učilnice na prostem in oblikovani pedagoški programi ter programi revitalizacije za domačine in obiskovalce. Geomantija je celostna obravnava narave in okolja ter je v severni Evropi uveljavljen pristop urbanističnega in razvojnega načrtovanja (primeri: Vulkanland na avstrijskem Štajerskem, Nemčija…). Platforma kot strokovna podlaga prostorske geomantijske obravnave za programe odprtih učnih okolij in turizma ovrednoti naravne kapacitete območja, vsebuje podlago za prostorska načrtovanja občine, za vitalno-energijski turistični zemljevid ter projektne smernice in izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. Zagotavlja visok standard zdravja prostora za izvajanje dejavnosti OUO s ciljem ohranjanja narave in razvoja mehkih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja.

 

Vzpostavitev 3 odprtih učnih okolij

Ohranjeno naravno okolje je naše največje bogastvo.

Pristnost naravnega okolja in trško ter vaško zgodovinsko identiteto nadgrajujemo s celovitimi produkti, ki prinašajo zdrav način življenja in skrb za naravo. Odprta učna okolja, ki odražajo globlje kvalitete kraja in identiteto posamične lokacije nudijo naraven prostor za izvajanje vzgojnih in učnih vsebin ter za kvalitetno preživljanje prostega časa. Urejena odprta učna okolja in izoblikovani programi v Slovenskih Konjicah nad dvorcem Trebnik, v Špitaliču nad staro žago, v Stranicah ob izviru Zverovje in v gozdu nad ribniki uporabljajo različne ciljne skupine: v dopoldanskem času vrtci in šole, otroci s starši v prostem času, prav tako ostali krajani in v turističnih programih obiskovalci.

 

Izobraževanja za vzgojitelje in učitelje, turistične vodnike in krajane (3 sklopi) Ob vključenosti vzgojiteljev,

učiteljev in drugih krajanov ter njihovem osveščanju in izobraževanju tvorimo mrežo aktivne družbe za trajnosti razvoj in ohranjanje narave. Sodelovanje krajanov spodbuja medgeneracijsko druženje, permanentno učenje in povezanost skupnosti

  • Gozdna pedagogika in metode poučevanja skozi dediščino za vzgojitelje in učitelje – 2 predstavitvi, tečaj

senzibilizacije “Gozd in inteligenca narave” (5 srečanj). Novonastali programi so zbrani in objavljeni v Priročniku odprtega učnega okolja.

  • Delavnice za domačine vseh treh krajev o celostnem odnosu do okolja, potencialih dediščine in možnostih za razvoj dejavnosti. Krajani se seznanijo z programi in tehnikami sproščanja in revitalizacije v naravi – 5 delavnic.
  • Izobraževanje za oblikovanje turističnih programov pet-zvezdičnih doživetij zelenega turizma, pristnih občutij narave, kulturno-zgodovinske izkušnje skozi interpretacijo tradicije in izročila pokrajine za obiskovalce – 5 srečanj.

 

Vključenost krajanov

  • Medgeneracijsko učenje: prenos znanj, posredovanje vedenj, veščin in izkušenj. Vključevanje starejših in drugih krajanov v različne dejavnosti (popoldan v odprtem učnem okolju…)
  • Sodelovanje na delavnicah spoznavanja pristopov revitalizacije in sproščanja v naravi za vsakodnevno uporabo.
  • Sodelovanje pri pripravi nove turistične ponudbe kot izvajalci programov ali ponudniki pridelkov, izdelkov…

 

Mednarodna konferenca in predstavitve

Mednarodna konferenca OUO s predstavitvijo Priročnika OUO (v Špitaliču) in lokalne predstavitve za območje LAS Od Pohorja do Bohorja za vrtce in šole, občine, Turistično destinacijo Rogla-Pohorje, Terme Zreče, TIC-e in druge turistične ponudnike.

 

Vabimo vas, da se aktivno vključite v projekt in prispevate znanja o dediščini in izročilu ter s svojo  ustvarjalnostjo na izobraževanju in pri oblikovanju turistične ponudbe pripomorete k razvoju dejavnosti ter prepoznavnosti kraja.

 

Informacije: Tomaž Popovič – 030 313 454, Karin Lavin – 041 823 927.

 

Od otrok in vzgojiteljev …

Facebook – Odprto učno okolje za vse generacije


Študenti geografije na obisku

Danes so prišli v Špitalič, na terenske vaje, študenti geografije, mag.stopnja, FF Um, pod mentorstvom Ane Vovk Korže. Predstavili smo jim bistvo našega delovanja in jih peljali v našo bodočo učilnico v naravi, kjer so morali pogledati na poučevanje geografije izven…

več…

Dan vrtca Slovenskih Konjic

V Špitaliču dogaja! Dan Vrtca Slovenske Konjice smo praznovali na poseben način. V goste smo povabili VDC, enota Slovenske Konjice, Lambrechtov dom in skupino otrok iz Žič. Bilo nas je ogromno in prav toliko je bilo tudi dobrega počutja! Najprej smo malce…

več…

3.Sprehod po Špitaliču

3. SPREHOD PO ŠPITALIČU Minuli petek nas je g.Iršič popeljal po poteh Kartuzijanov. Najprej smo si ogledali studenec, iz katerega so zajemali zdravilno vodo, nato pa smo si pri “treh belih pečinah” napolnili telo s posebnimi energijami. Seveda tudi brez iskanja in…

več…

Izobraževanje za turistične vodnike

V okviru projekta Odprta učna okolja za vse generacije se je pričelo izobraževanje za turistične vodnike zelenega doživljajskega turizma. Udeleženci na petih srečanjih spoznavajo celosten odnos do pokrajine in možnosti vključevanja vitalno energijskih potencialov…

več…

Otroci SO povezani z naravo

… naša naloga je, da jim tega ne vzamemo. Še bolje: naj bodo otroci zgled odraslim. Vse kar moramo narediti, je to, da se prepustimo otroški igri, jih opazujemo, jim sledimo in zna se zgoditi, da se od nekod prikradejo vsi tisti občutki, za katere nismo vedeli, da…

več…

Teden vseživljenjskega učenja

V Špitaliču smo v sklopu TVU (teden vseživljenjskega učenja) izpeljali dejavnost v povezavi z našim projektom Odprto učno okolje za vse generacije. Bistvo naših dejavnosti je izkustveno in sodelovalno učenje. Vse to počnemo v naravi v precej heterogeni skupini (od 1….

več…

 

Skoči na vsebino