Bralni znački

  • Bralna značka za odrasle

Pravijo, da beremo vse manj …

“Značkarji” – ambasadorji branja, dokažimo, da temu ni tako!

Izpolnite zloženko Bralna značka za odrasle in na prazna polja vpišite pet knjig, ki ste jih prebrali v zadnjem letu ali dveh.

Knjige ne rabijo biti iz priporočenega seznama. Zloženko prejmete pri izposojevalnem pultu v knjižnicah Slovenske Konjice, Loče, Zreče ali Vitanje.

Za sodelujoče pripravljamo dogodek, kjer bomo podelili priznanja in knjižne nagrade.

Rok za oddajo, 10 dni po vnovičnem odprtju knjižnice (zaprta zaradi preventivnih ukrepov širjenja korona virusa). 

PODROBNO:

E – zloženka

Bralna značka za odrasle je dejavnost, s katero želimo v knjižnici promovirati in spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen ponujamo bralcem kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih knjig, ki smo ga sestavili v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. Udeleženci bodo morali prebrati najmanj pet knjig ali po lastni izbiri in izpolniti zloženko »Bralna značka za odrasle«.

Bralno značko za odrasle bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali v Bralnem klubu.

  • Predšolska bralna značka

E – zloženka

Vsakodnevno branje in pripovedovanje predšolskemu otroku prispeva k razvoju predbralnih sposobnosti. S poslušanjem zgodb se otrok uči novih besed in bogati besedni zaklad. Pravljična bralna značka bo torej namenjena družinskemu branju in ustvarjanju stika s knjigo. Otroci bodo skupaj z odraslimi prebrali najmanj pet knjig iz seznama ali po lastni izbiri in izpolnili zloženko »Pravljična bralna značka«.

Pravljično bralno značko bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali na pravljičnih uricah.

Rok za oddajo, 10 dni po vnovičnem odprtju knjižnice (zaprta zaradi preventivnih ukrepov širjenja korona virusa).