Bralni znački

Pravijo, da beremo vse manj …

“Značkarji” – ambasadorji branja, dokažimo, da temu ni tako!

Izpolnite zloženko Bralna značka za odrasle in na prazna polja vpišite pet knjig, ki ste jih prebrali v zadnjem letu ali dveh.

Knjige ne rabijo biti iz priporočenega seznama. Zloženko prejmete pri izposojevalnem pultu v knjižnicah Slovenske Konjice, Loče, Zreče ali Vitanje.

Za sodelujoče pripravljamo dogodek, kjer bomo podelili priznanja in knjižne nagrade.

Rok za oddajo, 20 . 2. 2020. 

PODROBNO:

  • Bralna značka za odrasle

E – zloženka

Bralna značka za odrasle je dejavnost, s katero želimo v knjižnici promovirati in spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen ponujamo bralcem kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih knjig, ki smo ga sestavili v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. Udeleženci bodo morali prebrati najmanj pet knjig ali po lastni izbiri in izpolniti zloženko »Bralna značka za odrasle«. Do 20. februarja 2020 morajo udeleženci seznam oddati v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.

Bralno značko za odrasle bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali v Bralnem klubu.

  • Predšolska bralna značka

E – zloženka

Vsakodnevno branje in pripovedovanje predšolskemu otroku prispeva k razvoju predbralnih sposobnosti. S poslušanjem zgodb se otrok uči novih besed in bogati besedni zaklad. Pravljična bralna značka bo torej namenjena družinskemu branju in ustvarjanju stika s knjigo. Otroci bodo skupaj z odraslimi prebrali najmanj pet knjig iz seznama ali po lastni izbiri in izpolnili zloženko »Pravljična bralna značka«. Do 20. februarja 2020 morajo udeleženci seznam oddati v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.

Pravljično bralno značko bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali na pravljičnih uricah.