Prireditve za odrasle – Prevetravanja

Domov / Prireditve za odrasle – Prevetravanja

Letošnja Prevetravanja so v celoti obarvana literarno.

Bralna značka za odrasle

Bralna značka za odrasle je dejavnost, s katero želimo v knjižnici promovirati in spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen ponujamo bralcem kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih knjig, ki smo ga sestavili v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. Udeleženci bodo morali prebrati najmanj pet knjig iz seznama in izpolniti zloženko »Bralna značka za odrasle«. Do 20. marca 2020 morajo udeleženci seznam oddati v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.

Bralno značko za odrasle bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali v Bralnem klubu.

Predšolska bralna značka

vsakodnevno branje in pripovedovanje predšolskemu otroku prispeva k razvoju predbralnih sposobnosti. S poslušanjem zgodb se otrok uči novih besed in bogati besedni zaklad. Pravljična bralna značka bo torej namenjena družinskemu branju in ustvarjanju stika s knjigo. Otroci bodo skupaj z odraslimi prebrali najmanj pet knjig iz seznama in izpolnili zloženko »Pravljična bralna značka«. Do 20. marca 2020 bodo udeleženci seznam oddali v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.

Pravljično bralno značko bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali na pravljičnih uricah.