Osnovni podatki

Domov / Osnovni podatki

SPLOŠNA KNJIŽNICA SLOVENSKE KONJICE

Naziv: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Naslov: Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice

Davčna številka: 42397294
Davčni zavezanec: da

Transakcijski račun: 0131 4603 0380 413

Matična številka: 1451758000

E-naslov: www.knjiznica-slovenskekonjice.si

JZ SK, pokriva dejavnosti knjižničarstva, prireditvenih dejavnosti, muzejsko in galerijsko dejavnost, kinematografsko dejavnost, skrb za ljubiteljska kulturna društva, upravlja s kulturnimi objekti in z bogato kulturno dediščino ter pokriva dejavnosti s področja promocije turističnih in kulturnih znamenitosti.

Smo ljudem prijazna, ustrežljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, družabni prostor za vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobražujemo, informiramo, svetujemo in organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in vseživljenjsko učenje. Naša knjižnica je tretji življenjski prostor.

Postajamo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.

Splošna knjižnica Slovenske Konjice ima tri organizacijske enote:

  • Splošna knjižnica Slovenske Konjice
  • Center za kulturne prireditve
  • Turistično informacijski center

Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Je osrednja knjižnica za območje občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, je javna kulturna in izobraževalna ustanova. Knjižnica in njene enote predstavljajo informacijsko, izobraževalno, socialno in kulturno stičišče prebivalcev v našem okolju. S svojo ponudbo in številnimi obknjižničnimi dejavnostmi širi znanje, izobrazbo in bralno kulturo ter nudi razvedrilo, raziskovanje, ustvarjalnost in informacije vsem kategorijam prebivalcev.

S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in bralno kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu, duhovnim potrebam in razvijanju pismenosti.

Center za kulturne prireditve (CKP)

CKP skrbi za kulturni utrip v občini, organizira različne proslave in slavnostna obeležja ter druge kulturne dogodke, organizira koncerte, gledališke predstave, otroške predstave, kino, razstave, tradicionalne prireditve, kot so Jurjevanje, Naznanitev trgatve in Martinovanje, prednovoletne dogodke s silvestrovanjem. Pomembno področje je sodelovanje s kulturnimi društvi v občini. CKP skrbi tudi za obnovo in oživljanje Žičke kartuzije, Starega gradu, upravlja tudi z Mestno galerijo Riemer, spominsko hišo na Tolstem vrhu (t. im. Pustova hiša) in Kulturnim domom Loče.

Turistično informacijski center (TIC)

Poslanstvo TIC-a je strokovno koordiniranje turističnih aktivnosti v občini Slovenske Konjice ter usklajeno in sistematično pospeševanje razvoja turistične dejavnosti. Ena izmed ključnih nalog TIC-a je, da v občini nastopa kot povezovalni člen med vsemi turističnimi ponudniki, jih združuje, povezuje in aktivno vključuje v lokalno in širše dogajanje. Zavzema se za skupno turistično promocijo, v sodelovanju z ostalimi akterji pripravlja atraktivno turistično ponudbo ter trži doživetja na Konjiškem. Podaja in pripravlja tudi strateške predloge in vizijo razvoja turizma. Sodeluje pri organizaciji in izvedbi kulturno-turističnih prireditev ter je v prvi vrsti informacijski center, kjer lahko ljudje pridobijo številne informacije o dogajanju, ponudbi in ostalih zanimivostih Konjiškega.

 

 

Skoči na vsebino