Kontakt

Domov / Kontakt

UPRAVA

Direktorica:

mag. Renata Klančnik

renata.klancnik@knjiznicakonjice.si

03/758 04 30

041 477 102

Tajništvo in računovodstvo:

Simona Zorko

simona.zorko@knjiznicakonjice.si

info@ckpkonjice.si

03/758 04 37

041 423 654

CENTER ZA KULTURNE PRIREDITVE

Jerneja Ristič Levart, vodja Centra za kulturne prireditve

jerneja.risticlevart@ckpkonjice.si

03/758 04 36

Zala Brglez, strokovni delavec

zala.brglez@ckpkonjice.si

03/758 04 31

SPLOŠNA KNJIŽNICA

Ana Miličevič, vodja knjižnice

ana.milicevic@knjiznicakonjice.si

03/758 04 38

Simona Marinšek, bibliotekarka  (nabava)

simona.marinsek@knjiznicakonjice.si

03/758 04 34

Simona Gorjup, knjižničarka (serijske publikacije)

simona.gorjup@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

03/752 31 86 

Marko Bezenšek, knjižničar

marko.bezensek@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

Stanka Fijavž, knjižničarka

stanka.fijavz@knjiznicakonjice.si

03/752 51 56 

03/752 08 86

Edina Pašagić, knjižničarka

edina.pasagic@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

Ana Zidanšek, kulturni animator, knjižničarka

ana.zidansek@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

Karmen Pušnik, višja knjižničarka

karmen.pusnik@knjiznicakonjice.si 

03/758 04 33

PODALJŠEVANJE GRADIVA!
Knjižnično gradivo lahko podaljšate na info@knjiznicakonjice.si ali po telefonu v posamezni enoti. Pri podaljševanju po elektronski pošti nujno navedite enoto (Slovenske Konjice, Loče, Vitanje, Zreče) kjer imate gradivo izposojeno!

TIC

mag. Tjaša Kangler, vodja TIC-a

tjasa.kangler@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/757 06 30

051 444 140

Darja Pivec Satler

darja.pivecsatler@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/759 31 10

051 444 141

Martina Ravničan

martina.ravnican@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/759 31 10

051 444 141

Tea Lampreht

tea.lampreht@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/759 31 11

041 477 300

 

Žička kartuzija

Vida Šmid

vida.smid@zickakartuzija.si

info@zickakartuzija.si

03/752 37 32

 

TEHNIČNO OSEBJE

Franci Čander, vzdrževalec, kinooperater

franci.cander@knjiznicakonjice.si

041 477 100

Anica Fink, čistilka

Kako do nas

Skoči na vsebino