Kontakt

Domov / Kontakt

UPRAVA

Direktorica:

mag. Renata Klančnik

renata.klancnik@knjiznicakonjice.si

03/758 04 30

041 477 102

Tajništvo in računovodstvo:

Simona Zorko

simona.zorko@knjiznicakonjice.si

info@ckpkonjice.si

03/758 04 37

041 423 654

CENTER ZA KULTURNE PRIREDITVE

Jerneja Ristič Levart, vodja Centra za kulturne prireditve

jerneja.risticlevart@knjiznicakonjice.si

03/758 04 36

Karmen Pušnik, strokovni delavec

karmen.pusnik@knjiznicakonjice.si

03/758 04 31

 

SPLOŠNA KNJIŽNICA

Ana Miličevič, vodja knjižnice

ana.milicevic@knjiznicakonjice.si

03/758 04 38

Simona Marinšek, bibliotekarka  (nabava)

simona.marinsek@knjiznicakonjice.si

03/758 04 34

Simona Gorjup, knjižničarka (serijske publikacije)

simona.gorjup@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

03/752 31 86 (Knjižnica Loče)

Marko Bezenšek, knjižničar

marko.bezensek@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

Stanka Fijavž, knjižničarka

stanka.fijavz@knjiznicakonjice.si

03/752 51 56 (Knjižnica Vitanje)

03/752 08 86 (Knjižnica Zreče)

Marica Smogavc, knjižničarka 

marica.smogavc@knjiznicakonjice.si

03/752 51 56 (Knjižnica Vitanje)

03/752 08 86 (Knjižnica Zreče)

Edina Pašagić, knjižničarka

edina.pasagic@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

David Fijavž, kulturni animator, knjižničar

david.fijavz@knjiznicakonjice.si

03/758 04 33

TIC

mag. Tjaša Kangler, vodja TIC-a

tjasa.kangler@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/757 06 30

051 444 140

Darja Pivec Satler

darja.pivecsatler@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/759 31 10

051 444 141

Martina Ravničan

martina.ravnican@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/759 31 10

051 444 141

Tadeja Waldhuber

tadeja.waldhuber@tickonjice.si

info@tickonjice.si

03/759 31 10

051 444 141

Žička kartuzija

Vida Šmid

vida.smid@zickakartuzija.si

info@zickakartuzija.si

03/752 37 32

 

TEHNIČNO OSEBJE

Franci Čander, vzdrževalec, kinooperater

franci.cander@knjiznicakonjice.si

041 477 100

Anica Fink, čistilka

Kako do nas

Skip to content