Domoznanstvo

Domov / Domoznanstvo

Domoznanski oddelek deluje znotraj matične knjižnice v Slovenskih Konjicah. Knjižnica pridobiva, hrani in obdeluje domoznansko gradivo ter posreduje domoznanske informacije za tri občine: Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

Kamra

Kamra je digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin, je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah.
Prispevki Splošne knjižnice Slovenske Konjice na Kamri:

Biografski leksikon Celjskega območja in Zasavja

Domoznanska zbirka je najpomembnejša zbirka vsake splošne knjižnice. Vključuje knjižnično gradivo, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev, ki se navezujejo na območje, katerega knjižnica pokriva s svojo domoznansko dejavnostjo, območje širše Dravinjske doline. Pri oblikovanju domoznanske zbirke zbiramo gradivo, ki zadošča enemu ali več od naslednjih kriterijev: • da vsebuje podatke o našem območju in prebivalcih in, da je bilo izdano na našem območju; • da avtorji gradiva izhajajo z našega območja ali so z njim kako drugače povezani. Domoznanska zbirka splošne knjižnice je torej tista, ki poskrbi, da se ustvarjalnost ohranja iz roda v rod ter da je dostopna najširši javnosti − danes poleg fizične dostopnosti vse bolj z digitalizacijo gradiva in javno dostopnostjo preko spleta – portala:
Kamra:
https://www.kamra.si/
Biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin:
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/napredno-iskanje/?obcina=Slovenske%20Konjice

Rudolfovi s Konjiškega

Povezave

Splošne iInformacije

Skoči na vsebino