Članstvo

Home / Članstvo

SPLOŠNA KNJIŽNICA SLOVENSKE KONJICE

Član knjižnice lahko postane vsak, ki izpolni vpisni list, predloži osebno izkaznico ali veljavni osebni dokument s fotografijo in se s podpisom na vpisnici obveže, da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Vpisnico za člane do 15. leta starosti podpišejo starši ali skrbniki. Vpis je možen tudi v enotah knjižnice.

VPISNICA (obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in oddajte v knjižnici (Slovenskih Konjicah, Ločah, Vitanju ali Zrečah) ali pošljite na e-naslov info@knjiznicakonjice.si)

Vpisnica v Splošno knjižnico Slovenske Konjice

S podpisom izjavljam, da želim postati član_ica Splošne knjižnice Slovenske Konjice in se bom ravnal_a v skladu z njenim pravilnikom.

Povezave

Splošne iInformacije

Skip to content