Zgodovina knjižnice

Začetki delovanja knjižnice segajo v obdobje pred in po vojni. Knjižnica je delovala kot društvena knjižnica s prostovoljnimi volonterji, kot številne knjižnice v tistem obdobju.

V začetku je poslovala v Mladinskem domu, kasneje, po izgradnji Kulturnega doma, pa se je preselila v prvo nadstropje Doma kulture.

Uradno je bila knjižnica kot samostojna poklicna kulturna ustanova ustanovljena leta 1962 z odlokom Skupščine občine Slovenske Konjice. Svoje prostore je imela v pritličju takratnega Kulturnega doma, katerega so, od maja 1981 do maja 1982, adaptirali, v tem času je do selitve delovala na začasnem mestu. V novih prostorih, ki se nahajajo v prvem nadstropju, pa deluje še danes. Knjižnica Slovenske Konjice ima tudi tri knjižnične enote: Loče, Vitanje in Zreče.

Zaradi širjenja dejavnosti, stalnega dotoka novih knjig in informacijske tehnologije je takraten knjižnični prostor v Slovenskih Konjicah postal premajhen. Leta 2003 je bila končno realizirana že dolgo načrtovana gradnja prizidka – čitalnice. S tem smo pridobili, ne samo dodatni prostor za knjižne police, temveč tudi prepotrebno čitalnico in 10 računalniških mest.