V Splošni knjižnici Slovenske Konjice za naše člane pripravljamo ustvarjalne delavnice.
Delavnice so organizirane v počitniškem času in ob večjih praznikih, na katere se tudi tematsko navezujejo.

 

Utrinki:

NOVOL. DEL. 1

NOVOLETNA D.

UTRINKI IZ DELAVNICE ADVENTNIH VENČKOV:

VENCKI 2

 VENCKI