Član knjižnice lahko postane vsak, ki izpolni vpisni list, predloži osebno izkaznico ali veljavni osebni dokument s fotografijo in se s podpisom na vpisnici obveže, da bo ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Vpisnico za člane do 15. leta starosti podpišejo starši ali skrbniki. Vpis je možen tudi v enotah knjižnice.

VPISICE (obrazec natisnite, izpolnite in oddajte v knjižnici)

Vpisnica OTROCI

Vpisnica ŠTUDENTJE IN DIJAKI

Vpisnica ODRASLI