V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen.

Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:
– obveščanje o dogodkih, prireditvah in drugih aktivnostih knjižnice.

Obdelava osebnih podatkov
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika
Seznanjen sem, da:
– lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke,
– lahko zahtevam popravek osebnih podatkov,
– lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov,
– lahko zahtevam izbris osebnih podatkov,
– lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov,
– lahko zahtevam prenos osebnih podatkov.
Splošna knjižnica Slovenske Konjice se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.
Splošna knjižnica Slovenske Konjice obvešča, da lahko oseba obdelavo podatkov podano privolitev kadarkoli prekliče na lokaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice.
Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Pooblaščena oseba
V Javnem zavodu Splošna knjižnica Slovenske Konjice smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Jernejo Ristič Levart.