Domoznanstvo

Domoznanski oddelek  deluje znotraj matične knjižnice v Slovenskih Konjicah.  Knjižnica pridobiva, hrani, obdeluje domoznansko gradivo, ter posreduje domoznanske informacije za tri občine: Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.