14.10.2016

KINO

Naslovi predvajanih kino predstav bodo objavljeni 10 dni pred datumom predvajanja na spletni strani in FB.

 

Vstopnice s kartico Moj kino: 2D – 5,20 EUR (redna cena 6,50), 3D – 6,00 EUR (redna cena 7,50 EUR)

Predvajanje filmov: Kulturno društvo Drava

Informacije: Center za kulturne prireditve 03 758 04 37, www.knjiznica-slovenskekonjice.si