18.04.2019

23. april - Svetovni dan knjige

23. april – Svetovni dan knjige

Ob svetovnem dnevu knjige v Splošni knjižnici Slovenske Konjice »odpiramo« novi dodatni vsebini s katerimi želimo podpirati intelektualni in kulturni razvoj občanov. Osnovi za to sta zagotovo bralna kultura in pismenost, saj prav ti v veliki meri prispevata k napredku skupnosti.
23. aprila, na Svetovni dan knjige napovedujemo izid dveh zloženk: Bralna značka za odrasle in Predšolska pravljična bralna značka.

Bralna značka za odrasle: Bralna značka za odrasle je dejavnost, s katero želimo v knjižnici promovirati in spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen je ekipa strokovnih sodelavcev knjižnice pripravila kvaliteten izbor aktualnih in zanimivih knjig.
Udeleženci bodo morali prebrati najmanj pet knjig iz seznama in izpolniti zloženko »Bralna značka za odrasle«. Do 3. 1. 2020 bodo udeleženci izpolnjeno zloženko oddali v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.
Bralno značko bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje.

Predšolska pravljična bralna značka: vsakodnevno branje in pripovedovanje predšolskemu otroku prispeva k razvoju predbralnih sposobnosti. S poslušanjem zgodb se otrok uči novih besed in bogati besedni zaklad. Pravljična bralna značka bo torej namenjena družinskemu branju in ustvarjanju stika s knjigo.
Otroci bodo skupaj z odraslimi prebrali najmanj pet knjig iz seznama in izpolnili zloženko »Pravljična bralna značka«.
Do 3. 1. 2020 bodo udeleženci izpolnjeno zloženko oddali v Splošno knjižnico Slovenske Konjice.
Pravljično bralno značko bomo zaključili s prireditvijo, na kateri bomo udeležencem podelili knjižne nagrade in priznanja za sodelovanje. O najbolje ocenjenih delih se bomo pogovarjali na pravljičnih uricah.

ZLOŽENKE UDELEŽENCI DOBIJO V SPLOŠNI KNJIŽNICI SLOVENSKE KONJICE.

Ob svetovnem dnevu knjige napovedujemo tudi javno objavo 5. Literarnega natečaja Spirala, za izvirno še neobjavljeno zgodbo, pesniško stvaritev in pravljico.
Izbrana besedila bodo objavljena v tiskani in elektronski obliki 5. Literarne revije Spirala.
Med izbranimi besedili bo tudi letos uredniški odbor izbral najboljša prispevka, za katera bo knjižnica podelila nagradi: proza 200 EUR in poezija 200 EUR. Izid revije napovedujemo novembra ko pripravljamo že 5. Literarni festival Spirala.