Stari grad 

Grad Konjice je eden izmed najstarejših gradov na Slovenskem. Prvi lastniki gradu so bili Konjiški gospodje sredi 12. stoletja. Na začetku 14. stoletja je rodbina začela vedno bolj izgubljati na ugledu in moči. Tako je tudi konjiški grad leta 1329 prešel v roke Viltuških, konjiški pa so se preselili na grad Jamnik nad Zrečami. V rokah Viltuških gospodov je grad ostal do leta 1385 (začasno tudi nekaj časa pod celjani), nato pa je zaradi dedne pogodbe prešel v posest Devinskih. Od leta 1406 – 1466 so bili lastniki Walseeji (le v letih 1413 – 1417 so ga po krvavih bojih morali prepustiti Ernestu Železnemu). Po izumrtju Walseejev je grad prešel v cesarske roke, kjer je ostal do leta 1576, ko so lastniki za nekaj let postali Khisli, nato pa zopet Habsburžani. Leta 1597 so lastniki gradu postali Tattenbachi, ki so za slabih 100 let zaznamovali zgodovino konjiškega gradu in okolice. Propad gradu je povezan z Ivanom Erazmom Tattenbachom, ki je v evropski zgodovini znan zarotnik proti cesarju Leopoldu l. Po jožefinskih reformah (1783) je grad prešel pod verski sklad, toda takrat je grad že zdavnaj izgubil svoj nekdanji pomen. Ko je leta 1828 postal lastnik gradu Knez Windischgraetz, je bil že v razvalinah.

Stari grad 01

Stari grad 02

Stari grad 04

Stari grad 05

Stari grad 03

Stari grad 06

Stari grad 07