V prostorih Doma kulture Slovenske Konjice se nahaja prostor Velika galerija, namenjena razstavam.

Trenutno je na ogled razstava pokojnega akademskega slikarja Marjana Skumavca »Iz konjiške delavnice«.

Informacije: Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice.