Gledališki abonma 2016/2017

Gledališki abonma 2016/17 – 16. sezona je zaključena. Vsem abonentom hvala za zvestobo.

Nova sezona bo razpisana konec septembra. Lepo poletje vsem.

Center za kulturne prireditve Slov. Konjice
 

 
Pridržujemo si pravico do sprememb programa in terminov !