OTROŠKE PREDSTAVE

Nova sezona bo razpisana konec avgusta. Lepo poletje vsem.

Center za kulturne prireditve Slov. Konjice

Info.: Center za kulturne prireditve, 03 758 04 37

 

 

Utrinki iz predstav:

a

c

b