Nova sezona bo razpisana konec avgusta. Lepo poletje vsem.

Center za kulturne prireditve Slov. Konjice